Category Archives: HOẠT ĐỘNG

Thông báo lịch kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020 và khảo sát hài lòng người bệnh nội trú, ngoại trú, nhân viên y tế

THÔNG BÁO v/v thành phần đoàn, lịch kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020 và khảo sát hài lòng người bệnh nội trú, ngoại trú, nhân viên y tế tại bệnh viện An Bình. Kính gửi: Các khoa, phòng. Căn cứ công văn số 41/SYT-NVY của Sở Y tế thành phố Hồ […]

KẾ HOẠCH Tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện cuối năm 2020

Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý chất lượng khám, chữa bệnh tại bệnh viện; Căn cứ Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm […]

LỄ BÀN GIAO NHIỆM VỤ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN AN BÌNH

Căn cứ Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phân công phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động, thực hiện các giao dịch tài chính và thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc Bệnh viện An Bình (Hạng […]

Hội Thi Nấu Ăn – Bệnh Viện An Bình 2020

Sáng ngày 20/10/2020 Bệnh viện An Bình tổ chức Hội thi nấu ăn chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020) và 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2020), với sự tham gia tích cực của 26 đội dự thi đến từ các khoa/phòng. […]

Lễ trao quyết định bổ nhiệm – bổ nhiệm lại

Sáng ngày 01/10/2020 Bệnh viện An Bình tổ chức Lễ trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các vị trí lãnh đạo quản lý: + Bổ nhiệm Ông Võ Văn Thanh – Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Chất lượng + Bổ nhiệm lại Bà Phan Thị Tố Nga- Điều dưỡng trưởng Khoa Mắt […]

Kết luận của Chủ tịch Hội đồng quản lý chất lượng tại Cuộc họp Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện quý III năm 2020

Căn cứ Quyết định 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam; Căn cứ Biên bản tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2020; Căn cứ Biên bản họp ngày 03 […]