Monthly Archives: Tháng Tư 2021

Bệnh viện An Bình tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid – 19 cho toàn thể viên chức, người lao động

Bệnh viện An Bình tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid – 19 cho toàn thể viên chức, người lao động Thực hiện kế hoạch số 2147/KH-SYT ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID – 19 đợt 2