Monthly Archives: Tháng Một 2021

Thông báo lịch kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020 và khảo sát hài lòng người bệnh nội trú, ngoại trú, nhân viên y tế

THÔNG BÁO v/v thành phần đoàn, lịch kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020 và khảo sát hài lòng người bệnh nội trú, ngoại trú, nhân viên y tế tại bệnh viện An Bình. Kính gửi: Các khoa, phòng. Căn cứ công văn số 41/SYT-NVY của Sở Y tế thành phố Hồ