Monthly Archives: Tháng Chín 2020

Kết luận của Chủ tịch Hội đồng quản lý chất lượng tại Cuộc họp Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện quý III năm 2020

Căn cứ Quyết định 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam; Căn cứ Biên bản tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2020; Căn cứ Biên bản họp ngày 03

7 biện pháp hành động để ngăn chặn vi khuẩn kháng thuốc

Nếu chỉ có Ngành y tế nỗ lực đảm bảo thuốc kháng sinh được sử dụng hợp lý trong cộng đồng và trong các cơ sở y tế thì sẽ không ngăn chặn được tình trạng kháng thuốc. Chính vì vậy, TCYTTG đưa ra giải pháp “Một sức khỏe” (One health) nhằm tập hợp các

Bluezone – ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế yêu cầu người dân và du khách cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone trên điện thoại cá nhân để nhận cảnh báo nếu đã tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19, giảm thiểu các nguy cơ lây lan trong cộng đồng.