PHÒNG VẬT TƯ & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

I.HÌNH ẢNH NHÂN SỰ TẬP THỂ KHOA

II.GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ KHOA

Phòng Vật tư – Thiết bị y tế của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác thiết bị y tế trong Bệnh viện.

III. TỔ CHỨC- NHÂN SỰ :

  • ThS. Phạm Đào Nguyên Vũ – Phó Trưởng Phòng – Quyền điều hành Phòng VT-TTB.
  • Dược sĩ trung cấp Bùi Thị Thùy Linh – Nhân viên .
  • Phạm Thanh Thảo – Kỹ thuật viên.
  • Đặng Vinh – Nhân viên.
  • Nguyễn Thành Định – Nhân viên.
  • Nguyễn Ngọc Sơn – Nhân viên.

Nguyễn Tuấn Anh – Kỹ sư điện tử.

IV.CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CÁC HOẠT ĐỘNG

1.Căn cứ kế hoạch chung của Bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong Bệnh viện, trình Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.

2.Tổ chức đấu thầu, mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định chung của Nhà nước.

3.Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời.

4.Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải có quyết định bàn giao cho người trực tiếp bảo quản sử dụng theo quyết định của Giám đốc Bệnh viện.

5.Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kì và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế.

6.Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước.

V.THÀNH TÍCH NỔI BẬT

  • Tập thể lao động tiên tiến năm 2017
  • Tập thể lao động xuất sắc năm 2018

Tham gia nấu ăn của Gian Hàng Xuân do CĐ Ngành tổ chức tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, ngày 25/01/2018 : đạt giải khuyến khích.

VI.HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG KHOA