Phác đồ điều trị tại bệnh viện An Bình năm 2019

Phác đồ điều trị được áp dụng tại bệnh viện An Bình năm 2019

Phác đồ điều trị phần 1 – Khối nội :

Phác đồ điều trị phần 2 – Khối ngoại :