Kết quả vòng 2 xét tuyển viên chức bệnh viện An Bình năm 2019

Xem file đính kèm :

File 1:

File 2: