Thư cảm ơn của bệnh nhân


Một bệnh nhân đã viết lá thư cảm ơn gửi đến các bác sĩ, điều dưỡng khoa YHCT-DT của bệnh viện An Bình