DỰ BÁO “TOP 10” ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CHO Y TẾ NĂM 2019

Dự báo “top 10” ứng dụng công nghệ làm đổi mới hoạt động chăm sóc sức khoẻ tại các nước phát triển trên thế giới trong năm 2019

Tạp chí Healthcare Global tháng 12/2018 vừa đưa ra dự báo top 10 ứng dụng công nghệ làm đổi mới hoạt động chăm sóc sức khoẻ tại các nước có hệ thống y tế phát triển trên thế giới qua bài “Top 10 healthcare innovations for 2019”.

Dưới đây là 10 công nghệ sẽ làm đổi mới hoạt động chăm sóc sức khoẻ trong năm 2019:

Nguồn : Sở y tế TP. Hồ Chí Minh