HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ 2015-2020 VÀ HỌP ĐẢNG BỘ LẦN 1 NĂM 2018

Thực hiện kế hoạch số 388-KH/ĐU ngày 19 tháng 6 năm 2018của Đảng ủy Bệnh viện An Bình về Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng.

Thực hiện kế hoạch số 389-KH/ĐU của Đảng ủy Bệnh viện An Bình ngày 19 tháng 6 năm 2018 về Họp đảng bộ bệnh viện lần 1 năm 2018.

Nhằm báo cáo kết quả hoạt động của Đảng bộ trong thời gian qua, xác định nhiệm vụ trong thời gian tới; phổ biến thông tin thời sự, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thông báo kết quả kiểm tra, giám sát của đảng đối với các chi bộ, đảng viên; kịp thời giải đáp ý kiến phê bình, chất vấn của Đảng viên và chi bộ. Bệnh viện An Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và Họp Đảng bộ.

Đến tham dự buổi hội nghị có:

Đ/c : Bùi Mạnh Côn – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc BV An Bình

Đ/c : Vũ Minh Đức – P.BT đảng bộ, Phó giám đốc BV An Bình

Đ/c : Trần Văn Hải – Đảng ủy viên,  Phó giám đốc BV An Bình

Nhằm giúp đảng viên có thể nhìn lại các hoạt động trong giữa nhiệm kỳ vừa qua, toàn thể đảng viên đã cùng xem lại 1 đoạn clip ngắn  và nghe đồng chí Vũ Minh Đức – Phó bí thư Đảng bộ sơ kết, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bệnh viện An Bình trong nửa nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị thực hiện công tác lãnh đạo trong nữa nhiệm kỳ còn lại trong việc thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động Đảng bộ Bệnh viện An Bình nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết, Đại hội Đảng các cấp.

Bước sang nội dung họp đảng bộ,  đồng chí Trần Văn Hải báo cáo sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018 của Đảng bộ BV An Bình.Nhằm giúp đảng viên có thể nhìn lại các hoạt động trong giữanhiệm kỳ vừa qua, toàn thể đảng viên đã cùng xem lại 1 đoạn clip ngắn  vànghe đồng chí Vũ Minh Đức – Phó bí thư Đảng bộ sơ kết, đánh giá công tác lãnhđạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bệnh viện An Bình trong nửa nhiệm kỳ 2015-2020 và đềra nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị thực hiện công tác lãnh đạo trong nữa nhiệmkỳ còn lại trong việc thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động Đảng bộ Bệnhviện An Bình nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết, Đại hội Đảng các cấp.

Tiếp theo đồng chí Nguyễn Kim Loan – Đảng ủy viên  thông tin về tình hình thời sự, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Ủy ban kiểm tra Đảng Bệnh viện cũng thông qua các kết quả kiểm tra, giám sát của UBKT đối với các chi bộ, đảng viên trong thời gian qua.

Hội nghị tham gia phát biểu ý kiến đóng góp và thảo luận các hoạt động của Đảng bộ và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Buổi thảo luận diễn ra sôi nổi và thu hút nhiều ý kiến của đảng viên với những đóng góp, giải pháp trong thời gian tới.