LỄ TÁI BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN AN BÌNH

Ngày 07/09/2018 Phó giám đốc sở y tế – BS.CKII Nguyễn Hữu Hưng trao quyết định tái bổ nhiệm phó giám đốc bệnh viện An Bình cho Bs.CKII Trần Văn Hải.