KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC

Sáng ngày 6 tháng 8 năm 2018, sau buổi chào cờ định kỳ, toàn thể nhân viên Bệnh viện đã nghe đồng chí Vũ Minh Đức – Phó giám đốc Bệnh viện quán triệt các công tác và phương hướng nhiệm vụ tại đơn vị. Đồng thời trong tuần đầu tháng, các tập thể và cá nhân bệnh viện cùng vui mừng đón nhận bằng khen và huy hiệu của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố: Bằng khen  của Ủy ban nhân dân Thành phố tập thể Bệnh viện An Bình, Sở Y Tế – Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2016,2017) góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.

Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2016-2017) góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành Phố.