BỆNH VIỆN AN BÌNH THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018 Chỉ tiêu xét tuyển: 197 chỉ tiêu Bác sĩ (hạng III): 50; Điều dưỡng (hạng III): 32 Kỹ thuật y (hạng III): 08 Hộ sinh (hạng III): 01 Dược sĩ (hạng III): 4 Kế toán viên: 1 Chuyên viên: 7 Kỹ sư (hạng […]

Xem thêm