Thực hiện kế hoạch phát triển Đảng viên trong năm 2018,  ngày 28 tháng 8 năm 2018, chi bộ 2 trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện An Bình đã tổ chức thành công lễ kết nạp đảng viên cho 01 đồng chí: Nguyễn Ngọc Hiển (UV BCH Đoàn cơ sở – Quyền điều hành khoa […]

Xem thêm