Kể Từ 0H Ngày 15/07/2018 Bệnh Viện An Bình Điều Chỉnh Gía Dịch Vụ Khám, Chữa Bệnh (BHYT) Theo Thông Tư 15/2018/TT-BYT Ngày 30/05/2018