Phòng CTXH trao tặng tiền hỗ trợ bệnh nhân đơn vị Thận nhân tạo nhân kỹ niệm ngày CTXH Việt nam 25/3/2017