HỌP BÁO TRƯỜNG HỢP CẤP CỨU NGƯỜI BỆNH THÀNH CÔNG NHỜ ÁP DỤNG HIỆU QUẢ QUY TRÌNH BÁO ĐỘNG ĐỎ