Công đoàn Bệnh viện An Bình phối hợp Tổ chức Trả lại Tuổi Thơ trao tặng xe lăn cho Bệnh nhân khuyết tật


img_0386 img_0373 img_0355 img_0346 img_0336 img_0343