Nội dung bài báo cáo : – 14 giờ 00: Khai mạc buổi sinh hoạt KHKT. – 14 giờ 05: PGS.TS. Lê Thị Tuyết Lan (Chủ tịch hội Hen-Dị ứng và Miễn dịch lâm sàng HCM) trình bày: “Vai trò của các thuốc giãn phế quản trong điều trị COPD” – 14 giờ 35: BS. […]

Xem thêm